COVID-19

ODWIEDZINY:
Odwiedziny odbywają się w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19. Regulamin opublikowany jest w zakładce “Dla rodziców“.

KONTAKTY Z RODZINĄ:
Od 01.09.2020 do odwołania wychowankowie mogą przyjmować dwa połączenia telefoniczne przychodzące dziennie. W niedziele i święta umożliwia się wychowankom kontakt wizyjny poprzez komunikator internetowy Skype. Połączenia poprzez Skype odbywają się w godz. 10:00 – 14:30.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Od 01.09.2020 do odwołania listy przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom na drugi dzień.

PACZKI:
Od 01.09.2020 do odwołania paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

Zmień kontrast
Zmiana wielkości czcionki