Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej

Zakład Poprawczy w Gdańsku prosi o przestawienie oferty zgodnie z poniższymi plikami.

Oferta do 27 listopada 2018 roku do godz. 10:00

14 listopada 2018

 

27.11.2018

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja