Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Gdańsku