Dla wychowanków

Zostałeś przyjęty do Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie

Jak sama nazwa wskazuje, jesteś tu, aby się poprawić. Poprawa to proces, którego czas trwania  dla każdego jest indywidualny. Dlatego od Ciebie zależy, jak długo będzie trwał, a tym samym, jak długo będziesz przebywał z nami. Postaramy się, byś z pobytu tu wyniósł jak najwięcej korzyści. Wiemy, że izolacja od środowiska sama w sobie jest dotkliwa, ale jest ona konsekwencją wydarzeń, jakie miały miejsce w Twoim życiu.
Nie zależy nam, by pogłębiać Twoje trudności, przeciwnie - chcemy Cię wspierać i pomagać. Nowa sytuacja jest zawsze trudna i rodzi wiele pytań. Za pomocą tej ulotki spróbujemy przybliżyć Ci zasady pobytu w placówce.


Pierwsze chwile - izba przejściowa  
           
To miejsce, w którym możesz przebywać do 14 dni. To   czas, który  pozwoli Ci na adaptację do   nowej sytuacji, a nam wstępnie zapoznać się z Twoimi potrzebami i   oczekiwaniami. Tu poznasz regulamin zakładu, w którym zawarte są szczegóły   funkcjonowania placówki, swoje prawa i obowiązki.
   
Nie będziesz sam. Odwiedzą Cię tu osoby, dla których jesteś ważny:   dyrektor zakładu, dyrektor szkoły, kierownik warsztatów, psycholog, pedagog,   pielęgniarka, wychowawca prowadzący, wychowawca szkoły, wychowawca   warsztatów, nauczyciele i strażnicy. Przejdziesz też badania lekarskie. Każdej z tych osób możesz zgłosić swoje potrzeby i zadać pytania, które Cię nurtują.
  
Tu dowiesz się, że Twój pobyt w zakładzie będzie związany z trzema obszarami: 
Internat - Szkoła - Warsztaty


W każdym z tych miejsc będziesz miał przypisanego do Ciebie wychowawcę prowadzącego. Opiekować się też Tobą będzie jeden z psychologów. Pamiętaj jednak, że ze swoimi sprawami możesz zwracać się do wszystkich.
          
Internat     

      
To miejsce, w którym spędzisz najwięcej czasu.

Zostaniesz przydzielony do jednej z trzech grup.

Zamieszkasz w pokoju dwuosobowym sam lub z innym   wychowankiem.

Każda grupa posiada swoją świetlicę, aneks kuchenny   i węzeł sanitarny.

Będziesz tu mógł odpocząć, odrobić   lekcje, rozwijać swoje zainteresowania.

Będziesz miał również swoje obowiązki.
  
Szkoła


Będziesz mógł kontynuować naukę.

Szkoła posiada klasę III gimnazjum i dwuletnią szkołę   zawodową. 

Jeśli masz zaległości nauczyciele pomogą Ci w ich   nadrobieniu.

Będziesz też mógł korzystać z kół   zainteresowań: teatralnego, plastycznego, informatycznego, matematycznego i innych. 

Jeśli lubisz czytać w bibliotece znajdziesz ciekawe   książki.
            
Warsztaty            


Tu nauczyciele zawodu pomogą Ci nabyć umiejętności   w  wybranych zawodach.

Jeśli jesteś uczniem gimnazjum będziesz przyuczał   się do zawodu ceramik lub malarz-tapeciarz.

W szkole zawodowej w czasie zajęć teoretycznych i   praktycznych możesz zdobyć zawód stolarza lub ślusarza.

Będziesz mógł też uczestniczyć   w  organizowanych okresowo dodatkowych   kursach zawodowych.
  
Pomocą Ci będzie też służyć:
Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny
            
Psychologowie, psychiatra i pedagog pomogą Ci rozwiązać problemy małe i duże. Pomożemy Ci też   zadbać o Twoją przyszłość i usamodzielnienie. Będziemy też wspierać   Twoje kontakty z osobami bliskimi. Pomożemy Ci załatwić sprawy urzędowe.

Pracę pedagogów wspierać będą pracownicy innych działów.
 
Po  4-6 tygodniach adaptacji w zakładzie zaproponujemy Ci zawarcie kontraktu. Kontrakt to umowa między Tobą a placówką. Określa ona proponowany czas pobytu w zakładzie poprawczym oraz warunki, jakie musisz spełnić, by go opuścić.  Zawiera też  zakres pomocy, jaką możesz uzyskać podpisując kontrakt.

W czasie pobytu w placówce możesz kontaktować się z osobami bliskimi na różne sposoby:
 
Listownie- Nie zapomnij  podać swojego nowego adresu:
 
Zakład Poprawczy Gdańsk  80-308 Gdańsk ul. Polanki 122.
 
Telefonicznie- podaj bliskim numer telefonu:
 
58 552 0056 lub 58 552 00 57
 
Osobiście- odwiedziny w placówce:
 
Niedziela i święta godz. 10.00 – 12.00 lub w każdym innym terminie ustalonym z dyrekcją zakładu.
 
Przebywając w zakładzie zadbamy o Twoje zdrowie. Na miejscu jest zatrudniony internista, psychiatra, stomatolog oraz  pomoc medyczna pielęgniarki. Jeśli będziesz potrzebował, zorganizujemy też dla Ciebie wizytę u lekarza określonej specjalności bądź badania laboratoryjne.

Kadra zakładu zapewnią Ci właściwą opiekę i pomoc. Będziemy chronić Cię przed przemocą. Wyposażymy Cię w rzeczy niezbędne do życia. Będziesz mógł składać prośby i wnioski.

Jeśli będziesz chciał skontaktować się z instytucjami zewnętrznymi, które dbają o przestrzeganie Twoich praw, ich adresy znajdziesz na ogólnodostępnej tablicy.

Podczas pobytu w zakładzie każdego  dnia będziesz poddawany ocenie we wszystkich obszarach zachowania: w szkole, na warsztatach, w internacie. Od tego będzie zależna Twoja ocena postępów resocjalizacji. W zależności od tego, jak będziesz funkcjonował, należne Ci będą dodatkowe  przywileje. Wysoka ocena Twojego funkcjonowania otworzy przed Tobą inne możliwości. Będziesz mógł korzystać z przepustek, urlopów, a także zorganizowanych wyjść na zewnątrz.

Przepustka to wyjście poza teren zakładu nie dłuższe nić 3 dni. Możesz się o nią starać po upływie trzech miesięcy od przyjęcia do zakładu.
 
Urlop to dłuższy niż trzy dni pobyt poza zakładem. W roku kalendarzowym możesz uzyskać do 55 dni urlopu.

Pobyt w zakładzie może trwać dopóki nie skończysz 21 lat, ale  gdy spełnisz warunki, do których zobowiążesz się w kontrakcie, możesz zostać warunkowo zwolniony wcześniej. Możemy też rozważyć Twój pobyt poza zakładem na zasadzie artykułu 90 ustawy o postępowaniu z nieletnimi.

 
Wszystko zależy od Ciebie!!!
 
Jeśli czegoś jeszcze nie wiesz- pytaj!

 

Ulotka dla wychowanka do pobrania:

PDF